Lista aktualności Lista aktualności

Hodowla lasu

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie trwałości lasów i zmniejszenie ich podatności na zagrożenia poprzez odpowiednio prowadzone cięcia pielęgnacyjne, przebudowy drzewostanów i wprowadza podsadzenia produkcyjne.


Corocznie odnawiane i zalesiane jest ok. 230ha. Są to powierzchnie po cięciach rębniami zupełnymi i złożonymi oraz grunty, które są zakwalifikowane do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin.
W celu realizacji zadań hodowlanych w nadleśnictwie znajduje się podstawowa baza nasienna, do której zaliczamy: gospodarcze drzewostany nasienne sosny, brzozy, olszy, dęba szypułkowego i bezszypułkowego (łącznie 310,40ha), drzewa mateczne dęba bezszypułkowego (3szt.), olszy czarnej (2szt.), sosny pospolitej (4szt.) i daglezji zielonej (1szt.) a także źródła nasion graba, lipy i czereśni.
Produkcja sadzonek prowadzona jest na szkółce leśnej na powierzchni otwartej, w namiotach foliowych oraz z zakrytym systemem korzeniowym w pojemnikach typu HIKO-V50/V120, MARBET V-300 i NAWOJOWA.

Sadzonki sosny jednorocznej


Średniorocznie w szkółce produkuje się 3,20 mln sadzonek 24 gatunków drzew i krzewów. Około 68% stanowią  gatunki liściaste, 30% gatunki iglaste i 2% gatunki krzewiaste.
W namiotach foliowych produkuje się gatunki liściaste Bk, Lp, Ol, Brz i gatunki iglaste So, Md oraz So i Św w pojemnikach Hiko. Sadzonki wyprodukowane w namiotach foliowych po pierwszym roku są wyjmowane i segregowane, część, około 30-40% przeznaczona jest do szkółkowania, a około 60-70% do sadzenia.
Od 2001 roku szkółka produkuje sadzonki So w pojemnikach HIKO wg technologii mikoryzacji prof. Wojciecha Wesołego (UP w Poznaniu). Od 2004 roku Nadleśnictwo Tychowo jako jedyne w RDLP w Szczecinku uczestniczy w Programie Sterowanej Mikoryzacji Sadzonek Drzew Iglastych opracowanej przez prof. dr hab. Stefana Kowalskiego. Mikoryzowane podłoże do produkcji siewek So i Św jest zaszczepione grzybem Hebeloma crustuliniforme.


W 2011 roku Nadleśnictwo Tychowo rozpoczęło produkcję w nowoczesnym tunelu sadzonek w pojemnikach HIKO i MARBET V-300 zbudowanym w latach 2009-2010 przy współudziale środków NFOŚiGW.