Lista aktualności Lista aktualności

Jak to działa

Dostrzegalnia klasyczna z kierunkomierzem, zlokalizowana na terenie Nadleśnictwa Tychowo jak i również dostrzegalnie z sąsiednich nadleśnictw są zorientowane względem północy magnetycznej.


W celu zlokalizowania pożaru w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym, potrzebne jest uzyskanie wartości kąta (tzw. azymutu), pod jakim widziany jest dym z minimum dwóch dostrzegalni. Azymut to kąt liczony zgodnie z ruchem wskazówek zegara od kierunku północy do kierunku na dany punkt terenowy.

Pracownik PAD po otrzymaniu wartości kąta pod jakim widziany jest dym z co najmniej dwóch wież (przez radiotelefon), a następnie wprowadzeniu tych wartości w przeglądarkę z modułem pożarowym, otrzymuje dokładną lokalizację pożaru wraz z ewentualnymi informacjami dodatkowymi dotyczącymi miejsca powstania pożaru (np. wiek drzewostanu, siedlisko itp.).
Następnie w wyznaczone miejsce udaje się naziemny patrol ppoż. w celu oceny sytuacji i próby stłumienia pożaru własnymi środkami lub też ewentualnego oznaczenia trasy dojazdu dla wozów straży pożarnej.


Ważnym i nierozłącznym elementem systemu ochrony ppoż. są prawidłowo oznakowane drogi pożarowe, o odpowiednich warunkach jezdnych, oraz punkty czerpania wody- zarówno naturalne i sztuczne. W celu zwiększenia skuteczności działań operacyjnych corocznie przeprowadzane są manewry pożarowe przy współpracy jednostek straży pożarnej i policji.


W dobie powszechnych telefonów komórkowych w wykrywaniu pożarów, coraz częściej i coraz większy udział mają ludzie - dlatego:


GDY ZOBACZYSZ POŻAR LASU – DZWOŃ:        112     lub    998
PAD w Nadleśnictwie : 94-311-52-01


CHROŃMY LAS PRZED POŻAREM!!!