Gekennzeichneter Inhalt

Wiosna, wiosna - ach to ty!

Nareszcie nadeszła, zapraszamy więc do lasów Nadleśnictwa Tychowo! Spacery w wiosennym lesie to sama przyjemność, można oddychać świeżym powietrzem, ukoić nerwy oraz obserwować przyrodę.

Las jest najlepszym terapeutą i lekarstwem na wiele dolegliwości. Za darmo i bez skutków ubocznych.  

    Ludzie od wieków korzystają z dobrodziejstw lasu, a drzewom przypisują  ogromną moc. Przy nowo wybudowanym domu sadzono drzewo, by chroniło przed złem. Z brzozy i lipy wyrabiano kołyski, bo ich siła miała zapewnić niemowlętom zdrowy rozwój.

Dzisiaj w oparciu o badania naukowe wiemy, że przebywanie wśród lasu dostarcza nam mnóstwo korzyści zdrowotnych.

   W lesie znajdziemy optymalne warunki, aby odpocząć od hałasu. Tu słychać jedynie szum koron, śpiew ptaków, szmer potoków… Z kolei stonowane oświetlenie, odcienie zieleni i brązu,  w gęstym lesie półmrok dają  odpocząć zmęczonym oczom, a podwyższone ciśnienie obniża się.
   Drzewa, które rosną w dużych skupiskach pełnią rolę naturalnych filtrów zanieczyszczonego powietrza i wytwarzają korzystny dla nas mikroklimat. Pochłaniają i neutralizują wszelkie pyły, toksyny i metale ciężkie, a produkują tlen. Jedno drzewo liściaste wytwarza w ciągu godziny 1200 litrów tlenu - człowiek w tym samym czasie zużywa 30 litrów.

Sosna w wieku 60 lat produkuje w ciągu doby tlen stanowiący dzienne zapotrzebowanie dla trojga ludzi.

   Drzewa  posiadają również jeszcze jedną cudowną właściwość - wydzielają lotne substancje, tzw. fitoncydy, które odpowiadają za ich odporność oraz chronią je przed chorobotwórczymi mikroorganizmami. Ocenia się, że w metrze sześciennym powietrza leśnego jest od 46 do 76 razy mniej organizmów chorobotwórczych niż w miejskim powietrzu. Drzewa leśne mają zdolność do wytwarzania wokół siebie kilkumetrowej strefy wolnej od groźnych bakterii i mikroorganizmów. Taki obszar tworzą przede wszystkim sosny, brzozy oraz jałowce, które wytwarzają wokół siebie pięciometrową strefę wolną od bakterii! Fitoncydy wdychane z leśnym powietrzem oczyszczają układ oddechowy z mikrobów i w ten sposób zapobiegają infekcjom. Okazało się również, że lotne substancje wzmacniają układ odpornościowy. Japoński uczony Sam Qing Li udowodnił także, że leśne spacery pobudzają organizm do wytwarzania tzw. Naturalnych zabójców (Natural Killer), czyli komórek wyspecjalizowanych w niszczeniu patogenów. Korzystający z odpoczynku na łonie natury mają ich o 50 procent więcej niż osoby nie korzystające ze spacerów wśród drzew.

 Uwaga!  najwięcej fitoncydów rośliny wydzielają wiosną.  

   Drzewa są źródłem ujemnie naładowanych cząstek powietrza, które neutralizują niekorzystne dla nas jony dodatnie, emitowane masowo przez sprzęt elektroniczny, wszelkiego rodzaju przekaźniki, spaliny i dym papierosowy. Badacze ostatnio odkryli, że jony także poprawiają nastrój, zwiększając poziom serotoniny w mózgu.

Warto wiedzieć, że powietrze najlepiej jonizują sosny, jałowce, brzozy i lipy.

     Wchodząc do lasu od razu poczujemy specyficzny żywiczny zapach o terpentynowej nucie. Są to olejki eteryczne zawierające monoterpeny – mają one działanie terapeutyczne, przesycony nimi las przynosi człowiekowi odprężenie i wyciszenie, przywraca równowagę psychiczną, łagodzi i leczy stany lękowe.

Całe środowisko leśne korzystnie wpływa na psychikę człowieka poprzez wszystkie zmysły.  .

 

Według literatury naukowo-popularnej – np. książki Bogumiły Andrzejewskiej "Magia drzew" oraz Ellen Evert Hopman "Drzewa magiczne, drzewa lecznicze"  poszczególne gatunki drzew  posiadają pozytywną energię: I tak: 
brzoza  - uspokaja, neutralizuje negatywny wpływ cieków wodnych, zwiększa odporność,
buk - łagodzi napięcia, poprawia zdolność koncentracji i krążenie,
dąb - wzmacnia organizm i uaktywnia naczynia limfatyczne, zwiększa odporność na stres,
jodła  - ułatwia radzenie sobie z emocjami, działa przeciwzapalnie, pomaga w bólach reumatycznych,
kasztanowiec - zwalcza stany lękowe, pomaga zasnąć, przeciwdziała reumatyzmowi,
lipa - rozjaśnia myśli, przywraca wewnętrzną równowagę, zapach jej kwiatów działa przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo,
sosna - pomaga w leczeniu chorób dróg oddechowych oraz w stanach przemęczenia, wyostrza inteligencję,
świerk - dodaje pewności siebie, działa wykrztuśnie i dezynfekuje skórę,
topola - wspomaga oczyszczanie organizmu, stymuluje nerki, regeneruje zmęczone mięśnie.

Korzystając z lasu pamiętajmy  o zasadach!

      Lasy Państwowe udostępniają powierzchnie leśne nie pobierając opłat za wstęp!   Z myślą o turystach przyjeżdżających do lasu samochodami, Nadleśnictwo Tychowo zorganizowało i udostępniło 12 miejsc postoju pojazdów. W tych miejscach można zaparkować pojazd, wypocząć na ławeczkach i dalej w las ruszyć pieszo, rowerem lub z kijkami do nordic walking.

    W lasach Nadleśnictwa Tychowo na  pieszy spacer można wybrać się wszędzie, jednak trzeba pamiętać o kilku ważnych ograniczeniach. Wynikają one zarówno z potrzeb lasu, jak i troski o bezpieczeństwo spacerowiczów. Stałym zakazem wstępu objęte w lasach są:

  •  uprawy leśne do 4 m wysokości,
  •  powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
  •  ostoje zwierząt,
  •  źródliska rzek i potoków,
  •  obszary zagrożone erozją.

    Okresowym zakazem wstępu objęte są obszary leśne, na których wykonuje się zabiegi gospodarcze np. ścinkę drzew - takie powierzchnie   oznakowane są tablicami.

Poza tym, nadleśniczy, w okresie wiosennym i letnim z uwagi na zagrożenie pożarowe lasów  może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu. O ograniczeniu wstępu do konkretnego fragmentu lasu informują nas specjalne tablice. Pamiętać tez należy o tym, że w lesie zakazane jest używanie otwartego ognia.

 Leśnicy życzą więc miłych spacerów i proszą  o niezaśmiecanie środowiska.


Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Forest) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska"

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests - polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane w oparciu o „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń" Grupa Robocza FSC-Polska

1.    Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie: http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

2.    Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Tychowo – plik w załączniku.

3.    W plikach załączników dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF.

W dniach 04-18 04. 2014 roku Nadleśnictwo Tychowo przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (Kat.6)

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.
 

Materiały do pobrania


Drzewostany referencyjne - Ostoje Różnorodności Biologicznej

Ostoje różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych zostały ustanowione w celu poprawy warunków bytowania i rozwoju organizmów związanych z rozkładającym się drewnem, w związku z tym na tych obszarach zabronione jest usuwanie posuszu oraz wszelkiego martwego drewna.

Są to obszary wyłączone z użytkowania gospodarczego, a możliwość prowadzenia w nich prac pozyskaniowych może zajść jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, a charakter prowadzonych cięć, nie może w żaden sposób naruszać charakteru ostoi.
Na terenie Nadleśnictwa Tychowo łączna powierzchnia obszarów objętych ochroną wynosi 510,78ha co stanowi 2,5% powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Materiały do pobrania


Sezon sadzenia i zalesień w pełni

W roku 2017 leśnicy Nadleśnictwa Tychowo posadzą 2,36 miliona drzew i krzewów leśnych na powierzchni 344 ha, co jest równoznaczne z 482 boiskami do gry w piłkę nożną.

Posadzone zostaną podstawowe gatunki lasotwórcze takie jak sosna, dąb, buk, brzoza, olcha, modrzew i świerk, gatunki domieszkowe takie jak lipa, grab oraz gatunki biocenotyczne takie jak jarzębina, jabłoń płonka, czereśnia ptasia, głóg, śliwa tarnina, kruszyna.

Łącznie wprowadzone zostanie do środowiska 19 gatunków drzew i krzewów leśnych.

Nowe pokolenie lasu wprowadzone będzie:

  • na powierzchniach po wycięciu drzewostanów użytkowanych cięciami rębnymi o areale 201 ha,  
  • na gruntach nieuprawianych rolniczo od wielu sezonów na powierzchni 79 ha -Nadleśnictwo Tychowo realizuje program zwiększenia lesistości Polski,  
  • na powierzchniach leśnych w drzewostanach w  ramach wprowadzenia II piętra lasu i podszytów - 59 ha,
  • w miejscach wyciętych drzew w ramach usuwania tzw. posuszu- np. opanowanych przez kornika drukarza  lub wywrotów po wiatrach -  5 ha.

 

W roku bieżącym, w  ramach prac odnowieniowych założone zostaną tak zwane pasy ekotonowe. Są to powierzchnie położone przy drogach publicznych, szlakach kolejowych i na styku   grunty rolne – las. Ich szerokość wynosi około 30 m, na nich posadzone zostaną od strony dróg  krzewy, następnie drzewa. Z uwagi na konieczność ochrony wprowadzonych sadzonek przed zgryzaniem przez zwierzynę leśną pasy ekotonowe będą ogrodzone około 10 lat.

Stanowią strefę buforową między terenem otwartym a lasem. Taki skraj  lasu porośnięty pasem kwitnących i przebarwiających się krzewów i drzew liściastych  ma istotne znaczenie dla kształtowania krajobrazu oraz na kondycję drzewostanu i np. pól uprawnych. Ponadto wielowarstwowa struktura i pasowy układ brzegu lasu przerywają monotonię drzewostanów gospodarczych i łagodzą napięcia estetyczne w krajobrazie, zwiększają bioróżnorodność ekosystemu leśnego. Przy szlakach komunikacyjnych  zwiększają bezpieczeństwo podróżnych.


Dzień wolny od pracy

Informujemy że zgodnie z decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Tychowo dzień 2 maja będzie dniem wolnym od pracy - Nadleśnictwo Tychowo będzie nieczynne.

W zamian za pracę w dniu 13 maja (sobota).


Wesołych Świąt!!!

Pięknych Świąt Wielkanocnych - obfitujących w rodzinne spotkania,

 pozytywne emocje i wiosenną radość

 życzą

pracownicy

Nadleśnictwa


Sprzedaż sadzonek i nasion

Nadleśnictwo Tychowo informuje że na chwilę obecną nie posiada sadzonek do sprzedaży.

 

 

Sprzedaż sadzonek i nasion w RDLP Szczecinek
 


Spotkanie konsultacyjne

W piątek 11 sierpnia 2016 roku w siedzibie Nadleśnictwa Tychowo odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Przedsiębiorców Leśnych działających w ramach umów na terenie Nadleśnictwa.

Tematy poruszone podczas posiedzenia to przede wszystkim realizacja i przestrzeganie zapisów umów na usługi leśne w 2016 roku, dotyczące stosowania środków ochrony roślin, spraw BHP oraz zatrudnienia. Omówiono również wyniki kontroli FSC przeprowadzonej w czerwcu w Nadleśnictwie Tychowo.

Pan Nadleśniczy podziękował Panu Sylwestrowi Ponik za reprezentowanie Nadleśnictwa w XXIV Regionalnych Zawodach Drwali, które odbyły się 04.06.2016r. w Bytowie i zachęcał pozostałe firmy do wzięcia udziału w kolejnej edycji zawodów.

Po części kameralnej przedstawiciele firm zaproszeni zostali do obejrzenia zbiorników retencyjnych w leśnictwie Bąbnica, Czarnikowo i Glinki.


Wzrasta zagrożenie pożarowe

Gdy zima chyli się ku końcowi i promienie słoneczne topią połacie śniegu zalęgające na polach, łąkach, w ogrodach i na trawnikach, wtedy wiatr przesusza wierzchnią warstwę gleby. Przyroda budzi się z zimowego letargu do życia. Dla większości z nas jest to najpiękniejsza pora roku - jesteśmy pełni energii, chwytamy powietrze w płuca i optymistycznie, z uśmiechem na twarzach, obserwujemy otaczający nas świat, delektując się jego pięknem…

Właśnie wtedy powstaje największe zagrożenie pożarowe lasu, gdzie występujące duże ilości łatwopalnych materiałów: opadłe listowie, chrust, sucha roślinność dna lasu stanowią doskonały materiał łatwopalny - wystarczy iskra, aby spowodować pożar.

Mimo wielu zagrożeń utrzymuje się moda na bezmyślne podpalanie wszystkiego, co porośnięte jest usychającą trawą w różnych jej siedliskach: na łąkach, w przydrożnych rowach, wypalanie zarośli, trzcinowisk na wysychających stawach, torfowiskach, uschniętych chwastów i resztek słomy pozostawionej na polach po zeszłorocznych zbiorach. Podpalacze pytani, dlaczego to robią, odpowiadają z reguły: "Palimy chwasty, aby nie rozsiewały się ich nasiona". Należy w tym miejscu wyjaśnić, iż jest to błędne myślenie. Często bywa tak, że to właśnie chwasty - takie jak perz - dzięki głęboko ukrytym w glebie kłączom, są odporne na krótkotrwałe pożary powstające przy wypalaniu traw.

Pamiętaj - nie wypalaj traw.

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m. od granicy lasu zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać pożar a w szczególności:
- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi (jeśli koniecznie chcesz rozpalić ognisko zawiadom leśniczego, wskaże on bezpieczne miejsce, gdzie mógłbyś to zrobić, pamiętaj jednak, że przy III stopniu zagrożenia pożarowego palenie ognisk w lesie jest zabronione).
- wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
- palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.


Nadleśnictwo Tychowo na Pikniku Lotniczym w Zegrzu Pomorskim

21 maja odbył się Piknik Lotniczy w Zegrzu Pomorskim. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji lotniczych, takich, jak pokazy akrobacji lotniczych, wystawa i pokazy modeli samolotów. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokazowy przelot samolotu DROMADER, który zaprezentował zrzut wody z wysokości. Dromadery są wykorzystywane w leśnictwie do gaszenia pożarów a swoja bazę posiadają właśnie na lotnisku w Zegrzu Pomorskim.

Nadleśnictwo Tychowo również wzięło udział w imprezie organizując stoisko promocyjne. Goście odwiedzający stanowisko Nadleśnictwa Tychowo mogli wziąć udział w konkursach z wiedzy o leśnictwie i przyrodzie, porozmawiać z leśnikami o pracy w lesie, a dla najmłodszych zorganizowano kącik z kolorowankami i pieczątkami edukacyjnymi.


Telefony alarmowe

Tu znajdziesz telefony alarmowe!!!

CHCĄC UZYSKAĆ PEŁNĄ LISTĘ TELEFONÓW ALARMOWYCH KLIKNIJ PONIŻEJ

Materiały do pobrania


Natura 2000

Obszary NATURA 2000 stanowią 11% powierzchni Nadleśnictwa Tychowo

Specjalne Obszary Ochrony siedlisk - część obszaru „DOLINA RADWI, CHOTLI i CHOCIELI" powierzchnia w nadleśnictwie 1714,42ha

Specjalne Obszary Ochrony siedlisk - część obszaru „DORZECZE PARSĘTY" – powierzchnia w nadleśnictwie 331,42ha

Obszary Specjalnej Ochrony ptaków- część „OSTOI DRAWSKIEJ" pow. 491,29ha

 


Sprzedaż drewna

CENNIK DREWNA W NADLEŚNICTWIE TYCHOWO - 2017

 

oraz Regulamin Sprzedaży Detalicznej Drewna w Nadleśnictwie Tychowo

Materiały do pobrania