Obiekty edukacyjne

Na terenie nadleśnictwa utworzono szereg przystanków informacyjnych z tablicami dydaktycznymi oraz dwie zielone klasy: