Asset Publisher

Plan urządzenia lasu

Nadleśnictwo Tychowo prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzania lasu, na okres od 1.01.2008 do 31.12.2017r. zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska.

Część opisowa Planu Urządzenia Lasu jest dostępna w biurze Nadleśnictwa Tychowo pok. nr 1.04