Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Łowiectwo to jeden z najstarszych sposobów wykorzystania przyrody przez człowieka, pozostaje do dziś dla bardzo wielu ludzi pasją i najlepszym sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu. Jest ono także istotnym elementem gospodarki leśnej.


Lasy Państwowe są w tej chwili odpowiedzialne za wiele zadań mających na celu koordynację i nadzór nad łowiectwem w Polsce. Kontrola zagospodarowania łowisk, ustalanie planów łowieckich, zwalczanie kłusownictwa to tylko niektóre z nich. Ze względu na istotne szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach i młodnikach, populacja zwierzyny powinna być utrzymywana na poziomie gospodarczo znośnym (tj. zapewniającym trwałość istnienia lasu)
Według prawa łowieckiego, łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Prace w zakresie gospodarki łowieckiej realizowane są przy współpracy Nadleśnictwa Tychowo i Kół Łowieckich.
Teren nadleśnictwa dzierżawiony jest przez sześć Kół Łowieckich:

  1. „Czajka"
  2. „Hubertus"
  3. „Kuna"
  4. „Ponowa"
  5. „Trop"
  6. „Żuraw"

Ich zadaniem jest gospodarowanie populacją zwierzyny łownej oraz ograniczenie szkód w uprawach leśnych oraz polach uprawnych.

Wykładanie soli dla zwierzyny

Dla polepszenia warunków bytowania zwierzyny Koła Łowieckie zagospodarowały ok. 100ha użytków rolnych z przeznaczeniem na uprawy topinamburu, łąki i poletka łowieckie. W okresie zimowym koła łowieckie prowadzą dokarmianie zwierzyny i wykładanie lizawek.
Do najczęściej spotykanych zwierząt łownych na terenie nadleśnictwa należą:

jeleń szlachetny, daniel, dzik, sarna, lis, zając.