Lasy nadleśnictwa

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy Nadleśnictwa Tychowo leżą w I Krainie - Bałtyckiej, na granicy dwóch dzielnic: część zachodnia, północna i fragment południowej znajdują się w dzielnicy 4 - Pobrzeża Słowińskiego, mezoregionie c - Równiny Białogardzkiej (I.4.c), część wschodnia nadleśnictwa (z leśnictwami: Glinki, Smęcino, Dzięciołowo oraz fragmentami leśnictw: Krępa, Czarnikowo, Nosibądy i Drzonowo) położona jest w dzielnicy 5 - Pojezierza Drawsko-Kaszubskiego, mezoregionie b - Pojezierza Drawsko-Bytowskiego (I.5.b).

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.