Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja

Na terenie nadleśnictwa utworzono szereg przystanków informacyjnych z tablicami dydaktycznymi oraz dwie zielone klasy:

 

 

Nadleśnictwo Tychowo poza pełnieniem funkcji gospodarczych, zajmuje się również edukacją przyrodniczo-leśną.
Z uwagi na specyficzną rolę, jaką mają do spełnienia las i drzewostany, w połączeniu z warunkami geograficznymi i historycznymi, lasy nadleśnictwa stanowią nieocenioną bazę do prowadzenia edukacji leśnej.
W tym celu na terenie nadleśnictwa utworzono szereg przystanków informacyjnych z tablicami dydaktycznymi oraz dwie zielone klasy:

 

  

Miejsce edukacji w leśnictwie Krępa

 

Lokalizacja - miejscowość Dargiń, przy leśniczówce leśnictwa Krępa;
Wyposażenie – miejsce na ognisko, wiaty ze stołami i ławkami, tablice edukacyjne;

 

 

Zielona klasa w leśnictwie Bąbnica

Lokalizacja - miejscowość Tychowo ul. Dębowa 1, przy leśniczówce leśnictwa Bąbnica;
Wyposażenie – miejsce na ognisko, wiaty ze stołami i ławkami wokół ogniska, wiata edukacyjna, tablice edukacyjne;

 

Tematyką tych miejsc jest poznawanie struktury lasu, jego wielofunkcyjności, zwierzęta leśne oraz najważniejsze zagadnienia z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasu.

 

Arboretum przy siedzibie Nadleśnictwa

 

Ważnym miejscem w edukacji przyrodniczo-leśnej jest szkółka gospodarcza położona w leśnictwie Bąbnica, blisko siedziby nadleśnictwa.
Odwiedzający mogą zapoznać się ze sposobami hodowania sadzonek drzew i krzewów leśnych. W pobliżu siedziby nadleśnictwa usytuowane jest arboretum sosny z 21 odmianami sosny oraz pamiątkowym dębem papieskim wyhodowanym z nasion najstarszego dębu w Polsce.
Ponadto ustawiono pamiątkowe kamienie z nazwami leśnictw oraz okazały pień dębu, w którym umieszczono kapliczkę z Matka Boską Fatimską.