Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa jest ważną częścią składową ochrony lasu, a jej celem jest zapobieganie, jak najszybsze wykrywanie i zwalczanie ewentualnych pożarów.

W Lasach Państwowych na terenie całego kraju funkcjonuje system obserwacyjno-alarmowy mający na celu szybką lokalizację zarzewia ognia i jego gaszenie.
W skład systemu wchodzą:

  • naziemne patrole ppoż., które wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy oraz środki łączności wykorzystywane są do wstępnego rozpoznania sytuacji pożarowej,
  • lotnicze patrole ppoż., stanowią zarówno ważny element szybkiego i dokładnego rozpoznania sytuacji pożarowej, a także dające możliwość ugaszenia pożaru w zarodku, (2 śmigłowce na terenie RDLP Szczecinek w stałym kontakcie z nadleśnictwem),
  • PAD - punkty alarmowo-dyspozycyjne, funkcjonujące przy rdLP i przy nadleśnictwach, których zadaniem jest nadzór i koordynacja działań obrony ppoż., a także alarmowanie jednostek ratowniczych,
  • sieć stałej obserwacji naziemnej – w skład której wchodzą dostrzegalnie klasyczne (czyli wieże ppoż.)

W okresie bezpośredniego zagrożenia (01.03. do 31.10) w każdym nadleśnictwie organizowane są dyżury przeciwpożarowe, które pełnią pracownicy w terenie (leśniczowie), dyżurni w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym w budynku nadleśnictwa (do dyspozycji osoby z samochodem patrolowo-gaśniczym i ciągnik z pługiem) oraz obserwatorzy na wieży ppoż.(od rana do zmierzchu podczas pogody pożarowej). Wszyscy pracownicy są wyposażeni w radiotelefony do szybkiej i niezawodnej łączności oraz mapy terenu nadleśnictwa.

Samochód patrolowo-gaśniczy


Jak to działa

Dostrzegalnia klasyczna z kierunkomierzem, zlokalizowana na terenie Nadleśnictwa Tychowo jak i również dostrzegalnie z sąsiednich nadleśnictw są zorientowane względem północy magnetycznej.


W celu zlokalizowania pożaru w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym, potrzebne jest uzyskanie wartości kąta (tzw. azymutu), pod jakim widziany jest dym z minimum dwóch dostrzegalni. Azymut to kąt liczony zgodnie z ruchem wskazówek zegara od kierunku północy do kierunku na dany punkt terenowy.

Pracownik PAD po otrzymaniu wartości kąta pod jakim widziany jest dym z co najmniej dwóch wież (przez radiotelefon), a następnie wprowadzeniu tych wartości w przeglądarkę z modułem pożarowym, otrzymuje dokładną lokalizację pożaru wraz z ewentualnymi informacjami dodatkowymi dotyczącymi miejsca powstania pożaru (np. wiek drzewostanu, siedlisko itp.).
Następnie w wyznaczone miejsce udaje się naziemny patrol ppoż. w celu oceny sytuacji i próby stłumienia pożaru własnymi środkami lub też ewentualnego oznaczenia trasy dojazdu dla wozów straży pożarnej.


Ważnym i nierozłącznym elementem systemu ochrony ppoż. są prawidłowo oznakowane drogi pożarowe, o odpowiednich warunkach jezdnych, oraz punkty czerpania wody- zarówno naturalne i sztuczne. W celu zwiększenia skuteczności działań operacyjnych corocznie przeprowadzane są manewry pożarowe przy współpracy jednostek straży pożarnej i policji.


W dobie powszechnych telefonów komórkowych w wykrywaniu pożarów, coraz częściej i coraz większy udział mają ludzie - dlatego:


GDY ZOBACZYSZ POŻAR LASU – DZWOŃ:        112     lub    998
PAD w Nadleśnictwie : 94-311-52-01


CHROŃMY LAS PRZED POŻAREM!!!