Rezerwaty przyrody

Ogółem występuje tu 70 sztuk cisa, a szacunkowy wiek osobników to 120-140 lat.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu "Dolina Radwi" (Mostowo - Zegrze).

Obszary Natura 2000

Obszary NATURA 2000 stanowią 11% powierzchni Nadleśnictwa Tychowo

Pomniki przyrody

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Tychowo możemy napotkać 20 pomników przyrody, w postaci głazów narzutowych, pojedynczych drzew a także alei drzew, z czego 4 pojedyncze drzewa i jeden głaz narzutowy występują na gruntach nadleśnictwa.