Wydawca treści Wydawca treści

Szlaki rowerowe

Przez teren Nadleśnictwa biegną 4 szlaki rowerowe wytyczone i oznakowane przez PTTK i Stowarzyszenie Gmin. Nadleśnictwo na podstawie ustawy o lasach, zezwalającej, z pewnymi ograniczeniami, ruch pieszy i rowerowy w lesie, nie stawia przeszkód osobom chętnym do korzystania z tych szlaków. Jednocześnie nie daje rekomendacji zachęcającej do penetracji lasu właśnie w tych miejscach. Na skutek działania sił przyrody oraz w wyniku gospodarki leśnej stan dróg oraz ścieżek leśnych terenowych ulega zmianie. Ścieżki wytyczone nie są obiektami budowlanymi. Stąd też osoby korzystające z propozycji wytyczających te szlaki czynią to na własne ryzyko.

1.Szlak Buczyny Pomorskiej

 • rodzaj szlaku: rowerowy
 • długość: 41 km
 • trasa: Tychowo – Kowalki – Wełdkowo – Jatynia – Głodowa – Bobolice
 • opis: Początek znajduje się w mieście Tychowo na ulicy leśnej prowadzącej do stadionu miejskiego. Pierwsze kilometry szlaku prowadzą przez lasy leśnictwa Bąbnica w których spotkamy pomnik przyrody okazałego dębu nad rzeką Leszczynką oraz szkółkę gospodarczą Nadleśnictwa Tychowo. Dalej przejedziemy obok siedziby nadleśnictwa i Arboretum sosny z kapliczką i pamiątkowymi głazami z nazwami leśnictw. Z tego miejsca zapuszczamy się na dłuższą trasę bez przystanków prowadzącą przez lasy leśnictwa Czarnikowo, gdzie możemy podziwiać piękne lasy liściaste, iglaste i mieszane. Po wyjeździe z kompleksu leśnego dojeżdżamy do wsi Czarnkowo gdzie znajduje się pomnik przyrody okazałego Tulipanowca (obficie kwitnącego na przełomie VI/VII). Dalej szlak prowadzi przez wieś Kowalki i lasy leśnictwa Smęcino na miejsce postoju pojazdów koło wsi Wełdkowo. Z parkingu dalej szlak prowadzi w malownicze tereny pagórkowate które porastają piękne buczyny i znajdują się źródliska rzeki Chotli. Jest to teren objęty ochroną Natura 2000 i nosi nazwę "Dolina Radwi, Chocieli Chotli" Dalej ścieżka rowerowa prowadzi przez kompleks leśny leśnictw Smęcino i Glinki gdzie w miejscowości Jatynka przechodzi na teren lasów Nadleśnictwa Bobolice tam przez miejscowość Głodawa dochodzi do Bobolic.


2.Zagubiony Trakt

 • rodzaj szlaku: rowerowy
 • długość: 36 km
 • trasa: Tychowo – Czarnkowo – Kowalki – Dzięciołowo – Chmielno – Nowe Łozice – Łozice – Janowiec – Porost
 • opis:  Szlak przebiega drogami gruntowymi, brukowanymi oraz asfaltowymi, a także drogą utwardzoną płytami. Przez większość czasu trasa biegnie obszarami leśnymi ale również między polami i rozlewiskami z usytuowanym przy trasie w okolicy miejscowości Stare Łozice - jeziorem Łozice.


3.Szlak Pałaców

 • rodzaj szlaku: rowerowy
 • długość: 75 km
 • trasa: Mostowo - Rosnowo - Niedalino - Strzekęcino -  Nosowo - Parsowo -  Wierzchomino - Dobrzyca - Śmiechów - Gąski.
 • opis: Nazwa szlaku pochodzi stąd iż trasa przebiega obok kilku pałaców między innymi w Strzekęcinie, Nosowie, Parsowie. Trasa prowadzi w pobliżu XIX – wiecznych elektrowni wodnych w Niedalinie i Rosnowie.


4.Tychowski Trakt

 • rodzaj szlaku: rowerowy
 • długość: 41 km
 • trasa: Koszalin – Niekłonice – Świeszyno – Rosnowo – Pobądz – Tyczewo -Tychowo.
 • opis: szlak ten na terenie nadleśnictwa przebiega przez lasy iglaste z przewagą sosny. Za miejscowością Tyczewo warto zboczyć ze szlaku (jadąc drogą asfaltową w kierunku Tychowa) i odwiedzić zbiorniki wodne zlokalizowane na prawym dopływie rzeki Leszczynki. Należy tu nadmienić że stawy te istniały już w okresie przedwojennym i zostały na przełomie roku 2010/2011 zrewitalizowane przez Nadleśnictwo Tychowo. Stawy w ilości 11 sztuk połączone ze sobą tworzą doskonałe miejsce do spacerów nad wodą w malowniczej okolicy. Przy zbiornikach jest możliwość wypoczynku na specjalnie do tego przygotowanym miejscu postoju pojazdów.