Miejsca i obiekty

Tu znajduje się regulaminu udostępnienia obiektów i miejsc na terenie zarządzanym przez PGLLP Nadleśnictwo Tychowo.

Szlaki piesze

Przez teren Nadleśnictwa biegną trzy szlaki piesze wytyczone i oznakowane przez PTTK i Stowarzyszenie Gmin. Nadleśnictwo na podstawie ustawy o lasach, zezwalającej, z pewnymi ograniczeniami, ruch pieszy i rowerowy w lesie, nie stawia przeszkód osobom chętnym do korzystania z tych szlaków. Jednocześnie nie daje rekomendacji zachęcającej do penetracji lasu właśnie w tych miejscach. Na skutek działania sił przyrody oraz w wyniku gospodarki leśnej stan dróg oraz ścieżek leśnych terenowych ulega zmianie. Ścieżki wytyczone nie są obiektami budowlanymi. Stąd też osoby korzystające z propozycji wytyczających te szlaki czynią to na własne ryzyko.

Szlaki rowerowe

Przez teren Nadleśnictwa biegną 4 szlaki rowerowe wytyczone i oznakowane przez PTTK i Stowarzyszenie Gmin. Nadleśnictwo na podstawie ustawy o lasach, zezwalającej, z pewnymi ograniczeniami, ruch pieszy i rowerowy w lesie, nie stawia przeszkód osobom chętnym do korzystania z tych szlaków. Jednocześnie nie daje rekomendacji zachęcającej do penetracji lasu właśnie w tych miejscach. Na skutek działania sił przyrody oraz w wyniku gospodarki leśnej stan dróg oraz ścieżek leśnych terenowych ulega zmianie. Ścieżki wytyczone nie są obiektami budowlanymi. Stąd też osoby korzystające z propozycji wytyczających te szlaki czynią to na własne ryzyko.

Szlaki kajakowe

Zapraszamy do zapoznania się z trzema szlakami kajakowymi biegnącymi przez malownicze tereny Nadleśnictwa.