Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Nadrzędnym celem wszelkich poczynań gospodarczych nadleśnictwa jest zapewnienie trwałego użytkowania lasów i rozwijanie wszechstronnej ich użyteczności. Biorąc powyższe pod uwagę pozyskanie drewna nie przekracza ilości drewna przyrastającego.

Aby zaplanować masę, jaką można pozyskać w danym roku, leśnicy, przeprowadzają tzw. szacunek brakarski. Dodatkowo ilość pozyskiwanego drewna jest ściśle określona w dokumencie, jakim jest plan działania nadleśnictwa w ciągu kolejnych 10 lat (Plan Urządzenia Lasu). Pozyskanie drewna planuje się zgodnie z 10-letnim Planem Urządzenia Lasu przygotowywanym osobno dla każdego leśnictwa. W operacie wyznacza się etat, czyli masę drewna, jaką można wyciąć z danego lasu w ciągu 10 lat. Leśnicy proporcjonalnie planują wycinkę drewna w danym roku tak, aby w 10 letnim rozliczeniu nie przekroczyć wyznaczonego etatu.

Zgodnie z obowiązującym operatem (na lata 2008-2017) w nadleśnictwie średni bieżący roczny przyrost miąższości drzewostanów na 1ha kształtuje się na poziomie - 6,27m3, a maksymalna ilość drewna do pozyskania w danym dziesięcioleciu nie może przekroczyć 5,29m3 z jednego hektara lasu w ciągu jednego roku.

Oznacza to, że lasy ciągle przyrastają w drewno!!!


Użytki leśne, czyli dobra pochodzące z lasu można pozyskiwać nie tylko w postaci surowców drzewnych, ale także w postaci grzybów i owoców, do czego bardzo serdecznie zapraszamy!!!